Kontakt

ClineX a.s.
Rybná 682/14, 110 00  Praha 1

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, pod numerem spisowym B 20 999.

 

Mgr. Jiří Stareček
Prezes Zarządu
jiri.starecek@clinex.cz
 

Centrum dystrybucji
Oběžná 21, 709 00  Ostrava
+420 596 114 344
+420 777 965 067
info@clinex.cz
order@clinex.cz

 

Ludmila Susíková
Office Manager

ludmila.susikova@clinex.cz

+420 608 771 274

 

Produkcja
ClineX Pharmaceuticals, s.r.o., Opava

clinex@clinex.cz

 

Clinex USA
ClineX Pharma Inc., Baxter Str. Salt lake city, Utah

Jay Doubrava

jay.doubrava@clinex.cz

 

Eva Jandlová
Dział PR i kontaktów zewnętrznych

eva.jandlova@clinex.cz

+420 724 486 446

 

Petr Pěnkava
Project Manager

petr.penkava@clinex.cz

 

Kamil Dvořák
Design Department

kamil.dvorak@clinex.cz

+420 603 818 636

Partneři


Skontaktuj się z nami