One world, One life, One clineX

 • 11
  YEARS WE ARE HERE
  FOR YOU
 • 21
  COUNTRIES WHERE YOU
  CAN BUY OUR PRODUCTS
 • 700
  PRODUCTS IN
  OUR PORTFOLIO

News

04. 07. 2017 PHYTOXAN

PHYTOXAN - natural antibiotic, very effective, coming soon

04. 07. 2017 VAKCINAL tablets

VAKCINAL – dietary supplement for children above 10 years old and adults, convenient to every vaccination

04. 07. 2017 REDUXIL DUO

REDUXIL – you can lose weight NONSTOP during day and night

04. 07. 2017 VAKCINAL syrup

VAKCINAL syrup – dietary supplement for children convenient to every vaccination

Về chúng tôi

Chúng tôi là một công ty với 15 năm truyền thống, với sự phát triển và nghiên cứu của chính mình trong các phòng thí nghiệm được công nhận của mình tại Cộng hòa Séc. Chúng tôi phát minh các sản phẩm của riêng mình kể cả các sản phẩm cho các đối tác thương mại của chúng tôi, ngày nay họ là những người đến từ hơn 21 quốc gia. Hiện nay chúng tôi tham gia vào việc nghiên cứu và sản xuất hơn 700 sản phẩm. Chúng tôi chăm sóc từng khách hàng một cách riêng biệt, chúng tôi có thể tạo ra bao bọc/vỏ bọc nguyên bản cho từng sản phẩm.

More

Partneři


Contact Us